OMG! ♥ ו-LOL נכנסו למילון אוקספורד

מילון אוקספורד פרסם את המילים החדשות שנכנסו למילון השנה, וביניהן נמצאות מילות סלנג אינטרנטי כמו LOL, OMG, IMHO* ו-♥ (תחת "to heart").

מילים נוספות שנכנסו למילון הן car crash, crème de cassis, biologic וסלנג כמו muffin top ו-Wag.

צוות המילון מסביר את הבחירה בקיצורים האינטרנטיים בכך שהם "קשורים לשפת התקשורת האלקטרונית ומאפשרים להביע יותר כשיש הגבלה על מספר התווים בהודעה אחת". הקיצורים נכנסו לשימוש גם "בדפוס ואף בשפה המדוברת", והשימוש בהם הוא "צורת ביטוי בלתי רשמית וקלילה", שלעתים "מביעה הגזמה מכוונת של התלהבות בדיבור".

כשקראתי את הידיעה הזדעזעתי, כמו שוודאי הרגישו אנשים רבים. אבל אז נזכרתי בהרצאה של ארין מקין, מנכ"לית ומייסדת Wordnik, שכבר הזכרתי בפוסט הזה. מקין טוענת שהגישה שלפיה יש מילים שראויות להיכנס למילון ומילים שלא נובעת מהתקופה שבה התחילו לגבש מילונים. בגלל מגבלת המקום בספרים היה צורך לסנן את המילים ולבחור אילו מהן ייכנסו למילון ואילו לא. הודות למהדורות המקוונות הקיימות כיום, הצורך הזה כבר לא קיים, ולכן אפשר ורצוי להכניס כמה שיותר מילים למילון.

אם כך, אין בעיניי מניעה להכניס למילון מילים גם ממשלבים נמוכים ודיבוריים יותר, כל עוד השימוש בהן רווח ולא מדובר בסלנג עם תוחלת חיים קצרה, לטובת אלה שבעוונותיהם לא יודעים מה פירוש IMHO. עם זאת, עדיין קצת מוזר לי שהכניסו למילון את ♥. באוקספורד מסבירים כך את ההחלטה:

המשמעות החדשה שנוספה לפועל to heart בעדכון זה עשויה להיות המילה הראשונה באנגלית שהתפתחה במדיום של חולצות וסטיקרים. המקור שלה המשמעות החדשה הוא בהתייחסות הומוריסטית ללוגואים עם ציור של לב כסמל לפועל "love"  כמו בקמפיין התיירות המפורסם "I♥NY". האזכור המוקדם ביותר שמצאנו לשימוש זה, משנת 1984, משתמש בפועל ב-"I heart my dog's head", פרודיה על סטיקרים עם לב ותמונה של זן מסוים של כלבים (שמביע את חיבתו של אדם מסוים לכלבי שיצו, למשל), שהפכה בעצמה לסטיקר פופולרי. ממקורות אלה הפועל heart החל להופיע בז'אנרים ספרותיים מסורתיים יותר כמילה נרדפת משפת הדיבור ל-to love.

פיונה מקפרסון מצוות המילון מסבירה על תהליך כניסתן של מילים חדשות למילון:

** עדכון: זה מה שלאקונומיסט יש לומר בנושא.

* Laughing Out Loud, Oh My God, In My Humble Opinion

** תודה לליטל