התרגום השוויוני של הברית החדשה

400 שנה לאחר פרסום תרגום המלך ג'יימס של התנ"ך והברית החדשה, תרגום חדש של כתבי הקודש הנוצריים מעורר מחלוקת כיוון שהוא נוקט בגישה של נייטרליות מגדרית.

התרגום החדש משתמש בכינויים נייטרליים מבחינה מגדרית במקומות שבהם בעברית וביוונית מופיע גוף סתמי ביחס לבני אדם ושמתרגמי הגרסאות הקודמות לאנגלית בחרו להשתמש בגוף שלישי זכר. למשל, "אחים" הופכים ל"אחים ואחיות", ונעשה גם שימוש רב בגוף שלישי רבים – "הם", שכיום נפוץ באנגלית השימוש בו כגוף שלישי נייטרלי מבחינה מגדרית.

המתרגמים לא שינו את ההתייחסויות לאלוהים בכתבי הקודש, והן נותרו בגוף שלישי זכר.

ניתן לקרוא עוד בידיעה שפורסמה היום ב"הארץ".